Kontaktirajte nas

PROBNA VOZAČKA DOZVOLA

Stigli smo do cilja! Ne zaboravi, bezbednost je na prvom mestu!

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:
 • upravlja vozilom brzinom većom od:
  • 110 km/h – na autoputu,
  • 90 km/h – na motoputu,
  • 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće – ovo važi na ostalim putevima;)
 •  otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko u organizmu ima alkohola ili neke druge psihoaktivne supstance;
 • upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova;
 • za vreme vožnje koristi telefon i druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku
 • upravlja vozilom kategorije B čija snaga motora prelazi 80 kW (107,3 KS), osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije B u trajanju od najmanje pet godina;

KAKO DO VOZAČKE

 

Kada kandidat za vozača uspešno prođe sve prepreke i položi vozački ispit za neku od kategorija motornih vozila: A1, A2, A, B1, B; izdaće mu se Probna vozačka dozvola sa rokom važenja:

-od dve godine, za one kandidate koji polože vozački ispit sa navršenih 19 godina života;

-do navršene 21. godine života, za one kandidate koji su položili vozački ispit pre navršene 19. godine. To znači da će za onog vozača, koji je dobio Probnu dozvolu sa 17. godina, rok njenog važenja biti do četiri godine, dok ne navrši 21. godinu života.

-Posle isteka roka važenja Probne vozačke dozvole, vozač dobija „pravu“ dozvolu B kategorije, koja mu omogućava da vozi bez raznih ograničenja koje nameće Probna dozvola.

 

Predhodna verzija Zakona o bezbednosti u saobraćaju (skr. ZOBS) u članu 182. propisivala je rok važenja Probne vozačke dozvole na jednu godinu, dok po ovim, najnovijim izmenama ZOBS-a (iz aprila 2018), Probna dozvola ima rok važenja od minimum dve godine, u zavisnosti od starosti vozača.

 

Važne Napomene:

Primena odredbi ZOBS-a iz člana 182. koje se odnose na izdavanje probne dozvole (pa i one odredbe koja se odnosi na rok važenja Probne dozvole) odlaže se do septembra 2019. godine.

 

Odredba ovog člana zakona, koja se odnosi na snagu motora vozila kojim mogu upravljati lica sa Probnom dozvolom B kategorije, primenjuje se odmah, ali samo na one vlasnike probne dozvole koji su je stekli posle početka primene izmenjenog ZOBS-a, dakle posle 3.04.2018 (više o tome u nastavku teksta).

 

Ostala ograničenja iz člana 182. koja se odnose na vlasnike probne dozvole primenjuju se na sve vlasnike probne dozvole, bez obzira da li su je stekli pre ili posle stupanja na snagu izmenjenog zakona o saobraćaju 3.04.18.

 

Učenicima srednjih stručnih škola, koji se obrazuju za obrazovni profil vozač motornih vozila i koji su položili vozački ispit za upravljanje vozilima C i CE kategorije, probna vozačka dozvola za upravljanje vozilom kategorije B izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

 

Ako lice već poseduje probnu vozačku dozvolu neke od kategorija: A1, A2, A, B1 ili B; a kasnije položi ispit i za neku drugu od predhodno navedenih kategorija, probna vozačka dozvola za novostečenu kategoriju važiće mu do datuma važenja probne dozvole koja je prvo izdata.

 

Izdavanje vozačke dozvole nakon izdavanja probne dozvole – Zamena probne vozačke dozvole sa vozačkom dozvolom

Zahtev za izdavanje vozačke dozvole podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici MUP-a, gde lice koje podnosi zahtev ima prebivalište. Pri tome je, za vađenje prave dozvole B kategorije, potrebno priložiti probnu dozvolu, ličnu kartu, platiti troškove izrade vozačke dozvole (255,00 din), troškove izdavanja vozačke dozvole (621,00 din) i naknadu za republičku administrativnu taksu (740,00 din). Sve ukupno, cena izdavanja nove dozvole je oko 1600,00 dinara. Više informacija o izdavanju dozvole pogledajte na sajtu MUP-a.

 

Dozvolu B kategorije može da dobije svako ko napuni 17 godina, ali su za njih, kao i za svakog vozača koji prvi put položi vozački ispit, predviđena mnogobrojna ograničenja.

  Telefon 24/7
  011 7870 303
  060 3456 654
  Radno vreme
  Pon-Pet: 09:00 – 17:00
  Subota: 11:00 – 16:00