Vozačka dozvola B kategorije jedna je od osnovnih kategorija vozila. Da bi vozač mogao da stekne pravo i privilegiju upravljanja motornim vozilom, neophodno je da najpre položi vozački ispit.

Vozački ispit sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Da bi kandidat za vozača stekao pravo da polaže teorijski ispit za sticanje znanja iz oblasti upravljanja vozilima, najpre treba da odsluša predavanja. Nakon toga, kandidat bi trebalo da obavi lekarski pregled i izvadi uverenje da je sposoban za vožnju. Već tada stiče pravo na praktičnu vozačku obuku.

Kandidat za vozača će u prisustvu i uz pomoć instrukcija stručnog lica, odnosno instruktora, učiti da upravlja vozilom. Nakon obuke, kandidat stiče pravo da polaže praktičan ispit za dobijanje vozačke dozvole.

Prilikom upisa u auto školu, kandidat može da bira kategorije za koju želi da bude obučen. Vozačka dozvola B kategorije jedna je od sedam kategorija, a koju kandidat može da poseduje.

Vozačka dozvola B kategorije – Kategorije vozila

Kategorizacija vozila vrši se na osnovu tipa vozila, a vozačka dozvola izdaje se za upravljanje motornim vozilima. Sva vozila podeljena su po kategorijama i potkategorijama.

Osnovne kategorije vozila su: AM, A (A1 i A2), B (B1 i BE), C (C1, C1E i CE), D (D1, D1E i DE), F i M.

AM kategorija obuhvata upravljanje mopedim, lakim triciklima ili lakim četvorociklima. Kategorije A1, A2 i A takođe obuhvataju upravljanje motociklima i teškim triciklima, ali se razlikuju u odnosu na to kolika je radna zapremina motora, snaga motora, kao i to koliki je odnos snage i mase motora.

Vozačka dozvola B kategorije

C kategorija obuhvata motorna vozila, osim kategorije A, A1, A2, AM, F, M, B, D i D1, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kilograma. Kategorija C1 odnosi se na istu kategoriju vozila, a čija je najveća dozvoljena masa veća od 3.500 kilograma, a nije veća od 7.500 kilograma.

C1E kategorija odnosi se na skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kilograma i najveća dozvoljena masa skupa ne prelazi 12.000 kilograma. Ova kategorija ujedno se odnosi i na skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju B, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 3.500 kilograma i najveća dozvoljena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kilograma.

CE kategorija izdvojena je za skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kilograma.

Ostale kategorije vozila

D kategorija izdvojena je za motorna vozila koja se koriste za prevoz lica, koja osim sedišta za vozača imaju više od osam sedišta. Kategorija D1 odnosi se na vozila koja nemaju više od 16 sedišta i čija maksimalna dužina ne prelazi 8 metara. D1E kategorija namenjena je skupu vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D1, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kilograma. DE kategorija obuhvata vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji D, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kilograma.

U F kategoriju spadaju traktori sa ili bez priključnih vozila i radne mašine, dok je kategorija M rezervisana za motokultivatore.

Vozačka dozvola B kategorije – Kakvim sve vozilima vozač može da upravlja?

B kategorija je najpopularnija među vozačima. Kada kandidat završi obuku i položi teorijski i praktični ispit, stiče pravo da upravlja automobilima.

B kategorija obuhvata motorna vozila, osim vozila kategorije A, A1, A2, AM, F i M. Najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kilograma i koja nemaju više od osam mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

Kategorija B1 podrazumeva teške četvorocikle, dok kategorija BE podrazumeva skup vozila čije vučno vozilo pripada kategoriji B. Najveća dozvoljena masa priključnog vozila je veća od 750 kilograma, a nije veća od 3.500 kilograma.

Vozačka dozvola B kategorije

Vozač koji ima položenu obuku za upravljenje vozilom kategorije B, može da upravlja i vozilom B1 kategorije.

Vozačka dozvola B kategorije pruža i pravo upravljanja i lakim triciklima i lakim četvorociklima. Ujedno, završena obuka B kategorije omogućava i upravljanje teškim triciklima čija snaga motora nije veća od 15 kilovata. Takođe, vozač sme da upravlja i teškim četvorociklima. Moguće je i upravljanje teškim triciklima čija snaga motora je veća od 15 kilovata kada napuni 21 godinu.

Auto škola u Batajnici

Auto škola De-Boj jedna je od najpopularnijih škola u Beogradu, naročito na području Batajnice.

Stručni instruktori olakšavaju polaganje teorijskog i praktičnog dela obuke profesionalnim pristupom kandidatima.

Kandidat može da bira između čak 28 predavača sa višegodišnjim iskustvom. Zahvaljujući prenosom veština upravljanja vozilima, više hiljada kandidata steklo je vozačku dozvolu, a kvalitetna obuka je naš jedini cilj.

Nama je sigurnost učesnika u saobračaju primarni cilj. Naš stručni kadar omogućava nam da u ostvarenju toga budemo na prvom mestu. Posedujemo i najnoviji vozni park, pa kandidati mog da se uče vožnji na modernim i novim automobilima. Osim toga, kod nas su i najpovoljnije cene polaganja vožnje u Srbiji. Omogućavamo i plaćanje na rate i to bez dodatnih troškova.

Postanite kvalitetan i samouveren vozač, bez straha od vožnje. Proverite zašto su naši instruktori najbolji!